İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Partner Karşılaştırmalarına Yakından Bir Bakış

Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, geliştiriciler ve mobil reklamcılık endüstrisindeki pazarlamacılar kullanıcı kazanımının perde arkasını görün.

Satın alma stratejiniz için en uygun ağların hangileri olduğunu, mükemmel kanal karmanızı nasıl yapabileceğinizi ve en kaliteli kullanıcıları nereden bulabileceğinizi keşfedin. Mobil uygulama ekonomisinin dünya çapında nasıl genişlediğini, oyun, e-ticaret ve kısa formatlı videolardaki büyüme trendlerini derinlemesine inceliyor ve pandeminin yemek siparişi uygulamalarını nasıl etkilediğini analiz ediyoruz.

METODOLOJİ

Partner Karşılaştırmaları raporu, Adjust'ın 272 ağda 5.460 uygulamadan 6 milyardan fazla ücretli kurulumu ve 160 milyar oturumu takip ettiği 2021'in ilk yarısındaki verilere dayanmaktadır. Adjust'ın müşterileri 246 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor ve özellikle Kuzey Amerika, EMEA ve APAC bölgelerinde güçlü bir konumda bulunuyorlar. Temel bulgularımızda sektör genelindeki trendlerin altını çiziyor ve sektör raporları ile Adjust'ın Mobil Uygulama Trendleri Raporu 2021 arasında karşılaştırmalar yapıyoruz.

Popüler bir kanal karmasının tipik Adjust reklamcısının gözünden nasıl göründüğünü ve sektörü daha yakından mercek altına alan Partner Karşılaştırmaları raporu, kullanıcının bölgeler, sektörler ve platformlardan oluşan bir kombinasyon seçmesine olanak tanıyor. Örneğin, LATAM bölgesindeki bir e-ticaret şirketi veya uygulaması, ilgili sektör ve bölge filtrelerini kullanarak diğer Adjust destekli reklamverenlerin harcama yaptığı yerlere göre bu pazardaki en popüler kanallar hakkında bilgi edinebilir.Doğası gereği, burada kullanılan veriler Adjust müşterilerinin spesifik kanal karmasından etkilenmiştir. Bu tüm Adjust müşterilerini içerdiğinden, Adjust kullanan AppLovin oyun portföyünü de içerir. Bazı senaryolarda sıralamayı belirlerken, sektör bilgilerini derleyerek sıralamadaki tam yerlerini belirledik.

İY1

Ocak 2021 - HAZİRAN 2021

272

DEĞERLENDİRİLEN AĞ

~6 Milyar

Kurulumlar

organik hariç

5000+

Ölçümlenen uygulamalar

~160 Milyar

Uygulama açılımları

Uygulama ekonomisi dünya çapında büyümeye devam ediyor, ancak büyümeyi etkileyen faktörler bölgeler arasında farklılık gösteriyor

TEMEL BULGU 1

Uygulama ekonomisi dünya çapında büyümeye devam ediyor, ancak büyümeyi etkileyen faktörler bölgeler arasında farklılık gösteriyor

Uygulama ekonomisi ve ekosistemi büyümeye devam ederken, dünya çapında yeni kitlelere ulaşıyor ve bu, son 18 ayda geçerliliğini tekrar kanıtladı. Tüm dünyada uygulamalara yapılan harcamalar, 2021'in ilk yarısında yıllık bazda %24 artışla 65 milyar dolara yaklaştı. Yerleşik pazarlardan, mobil internete yaygın erişimin yeni bir gerçeklik olduğu pazarlara kadar, kullanıcılar üretkenlik, günlük işler ve eğlence için uygulamalara her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyor. Bununla birlikte, bu büyümeyi sağlayan sektörler, pazarlar ve bölgeler arasında genellikle önemli ölçüde farklılıklar söz konusu.

APAC, mobil oyunlardaki rakipsiz dünya liderliğini sürdürüyor. Bu, özellikle cironun sadece 2021'in ilk çeyreğinde 5.1 milyar dolara ulaştığı Japonya'da göze çarpıyor. Öte yandan, toplam uygulama indirme ve mobil penetrasyon açısından dünyanın en büyük pazarlarından biri haline gelen Türkiye'de bu büyüme oyun dışı sektörlerden kaynaklanıyor.

Türkiye'de, Apple App Store ve Google Play'deki uygulama indirmeleri 2021'in ilk çeyreğinde 1.2 milyara ulaştı ve bu rakamın 2020'ye göre %44 artışla 2025'te 5,6 milyara yükselmesi bekleniyor. Bu performans, Türkiye'yi indirme sayısı bakımından Avrupa'nın ikinci en büyük pazarı haline getirirken, dünya çapındaki uygulama yayıncıları ve reklamverenlerin odak noktası haline getiriyor. Türkiye pazarı büyümeye ve olgunlaşmaya devam ettikçe, etkileşim ve reklam cirolarının da artması bekleniyor. Tahminlere göre, App Store ve Google Play tüketici harcamaları 2020'ye göre %194 artarak 2025 yılına kadar 1,6 milyar dolara ulaşacak. Google Play, bu pazarda App Store'dan çok daha güçlü ve uygulama indirmelerinin %85'ini oluşturuyor.

Türkiye'deki uygulama pazarı çok çeşitli bir pazar olduğundan uygulama yayıncıları, oyunlardan çok oyun dışı uygulamalara odaklanıyorlar. Türk yayıncılar tarafından Google Play'de yayınlanan uygulamaların %71'i şu anda oyun dışı kategorilerde yer alıyor. En yaygın kullanılan kategoriler ve en hızlı büyüyen sektörler sağlık ve fitness, iş ve eğitim olarak yer alıyor.

Sağlık ve fitness sektörünün 2021'deki oturumları şimdiden 2020 ortalamasına göre %120 artış gösterdi ve bu artış, eğitim sektörü için %10 seviyelerinde seyrediyor.

%120 Img

SAĞLIK VE FITNESS

Türkiye pazarındaki bu güçlü büyüme fırsatlarını kullanan yayıncılar ve reklamverenler, pazar olgunlaşmaya devam ederken tahminlerdeki uygulama kullanımı ve harcama artışlarından yararlanacak. Facebook, Google, AppLovin ve Unity, Türkiye'deki tüm sektörlerde en iyi ağlarda başı çekiyorlar. Kullanıcı kazanımı (UA) yöneticilerinin harcama stratejilerini belirlerken gözardı etmemesi gereken diğer en yüksek performansa sahip ağların içinde ise e-ticaret sektöründe Headway ve iş sektöründe App Samurai yer alıyor.APAC bölgesindeki durum ise çok farklı. Bu bölgede oyunlar, geliştiricilerin hala odak noktası olma özelliğini koruyor. Örneğin Japonya'daki mobil tüketici harcaması 2020'de 20 milyar dolara (yıllık %20 büyüme) ulaştı ve mobil oyun pazarının büyüklüğü ise 13.9 milyar dolara yükseldi.

Adjust verileri, oyun kurulumlarının 2021'de 2020'ye kıyasla %41 arttığını ve 2019'dan 2020'ye kadar %45'lik çarpıcı bir yükselişin ardından hyper casual kurulumlarının da %31 arttığını gösteriyor. Oyun sektöründeki kurulumların 2021'de şu ana kadar %23 arttığını ve hyper casual oyunların oturumlarının da %12 arttığı göz önüne alındığında, oturumlarda da tutarlı bir şekilde büyüme söz konusu. Bu sayılar, 2019-2020 yılları arasındaki sırasıyla %42 ve %99'luk artışların ardından geliyor.

Facebook ve Google Ads, APAC bölgesindeki çoğu sektör pazardaki reklam harcaması bakımından listelerin en üst sıralarında yer alıyor, ancak farklı bölgelere ve sektörlere yatırım yapmak da bütünsel bir satın alma stratejisi için önemli bir faktördür. Apple Search Ads, Line ve TikTok gibi ağlar bu bölgede iyi bir performans sergiliyorlar. Line, Skyfall ve Nend gibi bölgesel ağlar ise farklı nişlere hitap etmekte ve farklı potansiyel kullanıcı gruplarını kazanmakta daha başarılılar. Bu açıdan bakıldığında, yerel uzmanlığın öneminin altını çiziyorlar ve bölgede avantaj elde etmek isteyen UA yöneticileri için güçlü bir örnek oluşturuyorlar.

Oyunlar, kullanıcı kazanımı odaklı en büyük uygulama kategorisindeki liderliğini sürdürüyor

TEMEL BULGU 2

Oyunlar, kullanıcı kazanımı odaklı en büyük uygulama kategorisindeki liderliğini sürdürüyor

Oyunlar, mobil alanda uzun süredir en üst sıralarda yer alıyor ve geliştikçe yeniliklerle yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Tüm bölge ve sektörlerdeki 5.460 uygulamanın küresel Adjust verileri, oyunların tüm sektörlerdeki toplam UA reklam harcamasının %50'sini oluşturduğunu gösteriyorEn çok harcamayı APAC bölgesindeki şirketler yapıyor. Oyunlardaki UA harcamasının —%64'ü bu bölgede yapılıyor.Dünyadaki en popüler oyun türü %16 ile puzzle'lardır, ancak RPG'ler %23 ile APAC bölgesinde başı çekiyor.

2021'deki oyun uygulamaları indirmeleri

Oyunlar, 2021'de hala en büyük mobil sektör olma özelliğini koruyor ve tüm iOS uygulama indirmelerinin dörtte birini ve tüm Android indirmelerinin %21'ini oluşturuyorlar. Bu durum, küresel oturumların, kurulumların, uygulama içinde harcanan sürenin ve günlük oturum sayısının arttığını gösteren Adjust Küresel Uygulama Trendleri Raporunda da yer alıyor. GamesIndustry.biz'e göre, 2023 yılına kadar oyunlarda yapılan harcamaların Android ve iOS genelinde 117 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2020'de 98 milyar dolara ulaşan mobil oyun endüstrisinin 2030'un sonunda 272 milyar dolarlık bir endüstri değerine ulaşması bekleniyor.

Adjust verileri karşılaştırıldığında, endüstrideki reklam harcamasının %50'sinin oyunlara ait olduğu görülüyor. E-ticaretin %16 ile ikinci sırada yer alması, bunun ne kadar büyük bir oran olduğunu vurgular nitelikte. Bu durum özellikle, Adjust tarafından ölçümlenen oyun uygulamaları için reklam harcaması dağılımının %64'e ulaştığı ve arkasından %11 ile yayınların geldiği APAC bölgesinde göze çarpıyor. Kuzey Amerika'da bu rakam %57'ye ulaşıyor ve arkasından %14 ile fintech geliyor. EMEA bölgesinde ise bu rakam %39'a ulaşıyor ve ardından %27 ile e-ticaret geliyor.

AppLovin ve IronSource bu sektörde göze çarpan bir performans gösterirken Facebook, Google Ads, TikTok, Unity ve Mintegral de zirvede yer alıyor.

Bu ağlardaki küresel kurulum maliyetlerine bakıldığında, Apple 3,86 dolar ile listenin en başında yer alıyor. Facebook'taki bir kurulum 1,02 dolara mal olurken, bu miktar Google Ads'de 0,91 dolar. AppLovin, ironSource ve Mintegral'in maliyetleri de sırasıyla 0,58, 0,39 ve 0,19 dolar.

Hyper casual oyunlar, oyun sektöründeki genel UA büyümesine önemli bir faktör olmaya devam ediyor

Hafif, her an açılıp oynanabilir ve belirli sonu olmayan oyun modelleri ile bilinen hyper casual oyunlar, oyuncu kavramının geleneksel tanımını genişletiyor ve son yıllarda oyun sektöründeki büyümenin itici gücü olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Adjust'ın Küresel Uygulama Trendleri Raporu, 2020'de hyper casual oyunların kurulumlarının %43 ve oturumlarının %36 arttığını, ve bu rakamların 2021'in ilk üç çeyreğinde %44 yükseldiğini gösteriyor. Hyper casual oyunların oturumları, dünya genelinde karantinaların başlamasıyla Mart ayının ortasında 2020 ortalamasının %72 üzerine çıktı. 2020'deki bu büyük yükselişten sonra bile oturumlar bu yıl %2 daha büyümeyi başardı. Bu, yukarıda belirttiğimiz zirve hariç tutulduğunda %25'lik bir büyüme anlamına geliyor.

APAC bölgesi bu duruma bir istisna oluşturmuyor. Adjust'ın 2020 verileri, tüm APAC pazarlarındaki oturum sayılarında keskin bir artış gösteriyor ve bu oran Japonya'da %99'a kadar çıkıyor. Bu büyüme trendi 2021'de %10 ile artmaya devam ediyor.

Japonya'da

oturumlar

%99 arttı

Kullanıcı kazanımı maliyeti tüm bölgelerde düşme eğiliminde, ancak ABD'li kullanıcılar (0,55 ABD doları) hala EMEA bölgesindeki kullanıcılara göre (0,15 dolar) kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir maliyete sahip. Küresel olarak, ortalama CPI 0,25 dolar civarında seyrediyor.2020 yılında katlanarak büyüyen mobil oyun sektörü, 2021 yılında da büyümeye devam ediyor. Sayıları hızla artan AAA oyun deneyimleri, abonelik modellerinin yaygınlaşması ve daha fazla Çinli geliştiricinin pazara girmesi dahil olmak üzere sayısız faktörlerle bu sektör, yeni demografik özelliklere ve oyuncu türlerine ulaşmak için sunduğu ürünleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Mobil alandaki en yüksek büyüme oranına sahip olan oyun sektörü, uygulama dünyasına meydan okumaya, yenilikler getirmeye ve öncülük etmeye devam ediyor.Bir oyun geliştiricisiyseniz Facebook, Google Ads, AppLovin, Unity, Apple Search Ads, ironSource ve Mintegral, UA çalışmaları yürütmek için ideal platformlardır. Oyun dışı uygulamalar geliştiriyorsanız oyunlar, mobil cihazlarda diğer sektörler için çok iyi bir öğrenme fırsatı sunuyor. Oyunlardaki UA çalışmaları tipik olarak tüm sektörlerde yardımcı olabilecek kapsamlı otomasyon ve A/B testleri içerir ve oyunlaştırma, oyun uygulamalarının dışında yaygın olarak ele alınan bir konu haline geliyor.

Güneydoğu Asya, m-ticaret sektöründeki güçlü büyümeye öncülük ediyor ve yeni partnerlerin büyümesini destekliyor

TEMEL BULGU 3

Güneydoğu Asya, m-ticaret sektöründeki güçlü büyümeye öncülük ediyor ve yeni partnerlerin büyümesini destekliyor

Mobil öncelikli ve genellikle yalnızca mobil alana yönelik bir pazar olarak, son raporlar Güneydoğu Asya'nın (SEA) dijital perakende payında Çin ve Hindistan'ı geride bıraktığını gösteriyor. Pandemi sırasında m-ticaret sektörü (Shopee, Lazada, Tiki ve Tokopedia gibi platformlara), tahminlere göre 70 milyon online kullanıcı kazandı ve SEA bölgesindeki tüketicilerin online alışverişe devam etmesi bekleniyor. Şu anda gördüğümüz online alışverişin yaklaşık %75'inin COVID sonrasında da devam etmesi bekleniyor. 2021'in sonunda SEA bölgesinde 350 milyon dijital tüketici olacak ve bu da bölgedeki toplam tüketicilerin %80'ini temsil eden bir rakam. Satışların önümüzdeki beş yıl içinde ikiye katlanarak 2026'ya kadar 254 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Adjust verileri, SEA bölgesindeki e-ticaret kurulumlarının zaten çarpıcı bir büyüme gösteren bir yıl olan 2020'e göre 2021'de şimdiden %18 arttığını gösteren bu büyüme trendlerini ve tahminlerini doğruluyor.

Reklamverenler, bu bölgede ağırlıklı olarak sosyal medya ve e-ticaretin bir karışımını tercih ediyor ve sosyal ticaret satışlarının şu anda toplam 109 milyar dolarlık pazarın %44'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor. APAC bölgesindeki sosyal ticarete yön veren en önemli trendlerden biri, önde gelen oyuncuların canlı satış, mikro etkileşim stratejileri ve mini oyunlar yoluyla müşterilerin ilgisini çekmek için kullandıkları gelişmiş sosyal medya entegrasyonlarıdır. Dijital ödeme seçeneklerinin de sunulduğu e-ticaret uygulamaları ve markaları tarafından yapılan bu livestreaming programlarında ünlüler de influencer olarak yer alıyor. Bu yöntemler, dönüşüm sağlayan yüksek kaliteli alışveriş deneyimleri sağlamakta son derece başarılı oluyorlar. Wavemaker'ın Asya Pasifik Büyüme Direktörü Charlotte Wright, “Sosyal medya, bu bölgede mükemmel bir e-ticaret platformu oluşturmak için olmazsa olmazdır” diyor.

Bölgede harcama yapmak isteyen e-ticaret sektöründeki kullanıcı kazanımı (UA) yöneticileri için Google ve Facebook hala en dikkat çeken pazarlama kanalları olsa da TikTok, Affle, Naver, Kakao, Inmobi, Appier, Appnext ve Pokkt gibi ağlar önde gelen kanalları çok yakından takip ediyor ve satın alma stratejileriniz için harika seçenekler sunuyorlar. UA yöneticileri, en iyi ağlara yatırım için ayırdıkları payları büyüme sağlayan bazı yeni veya daha küçük partnerlere dağıtarak yüksek kaliteli kurulumlar için potansiyel olarak yeni kanalları keşfedebilir ve SEA bölgesindeki online kullanıcılara ve alışveriş tutkunlarına daha kolay ve verimli bir şekilde ulaşma fırsatı yakalayabilir.

%18 Img

2021'DEKİ
E-TİCARET
KURUMLUMLARI

Yemek siparişi uygulamaları, COVID-19'un etkisiyle çok büyük bir büyümenin ardından gelişmeye devam ediyor

TEMEL BULGU 4

Yemek siparişi uygulamaları, COVID-19'un etkisiyle çok büyük bir büyümenin ardından gelişmeye devam ediyor

Yemek siparişi ve gıda dağıtımı sektörü, tüketicilere güvenli, sosyal mesafe kurallarına uygun ve kullanışlı hizmetler sunarak, karantina dönemlerinde küresel olarak son derece iyi performans gösteren en önemli sektörlerden biri oldu. Yemek yapmaya olan ilginin artması ve yemek dağıtımının hızlı bir şekilde yaygınlaşması ile yiyecek dağıtım uygulamaları yüksek sayıda yeni kullanıcı kazandı. Mart 2020'de Amerikalı tüketicilerin %75'i, olası bir karantinada büyük olasılıkla ev ihtiyaçlarını internetten satın alacaklarını belirtti. Bu tercihler, market hizmeti Instacart'ın ABD'deki karantinanın üçüncü haftasında 2022 hedeflerine ulaştığını bildirdiğinde kesinlik kazandı.

Gıda uygulaması endüstrisinin 2020'deki güçlü büyümesi, genel olarak yapay bir talebin sonucu gibi algılanarak göz ardı edildi ve yıllık bazda satışlardaki %122'lik artış, COVID öncesinde %38 olarak yapılan tahminleri alt üst etti.

Kullanıcılar, yeni edindikleri bu alışkanlıktan 2021 boyunca vazgeçmedi ve büyüme, bazı bölgelerdeki gevşetilen COVID kısıtlamalara rağmen devam etti. Gıda dağıtımı ve yemek siparişi uygulamalarını cirolarının küresel pazarlarda yeni zirvelere ulaşması bekleniyor. ABD'de 2020'de 26 milyar dolar olan cironun bu yıl 28 milyar dolara yükselmesi ve 2025'e kadar 42 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Yemek siparişi uygulama cirosu büyüme beklentisi

İngiltere'de de benzer bir tablo söz konusu ve 2020'de 5,9 milyar dolar olan büyümenin 2021'de 6,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Avrupa'da ise bu rakamın geçen yıl 18,9 milyar dolar olan rakamları geçerek bu yıl 20.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel endüstrinin tamamına bakıldığında Business of Apps, sipariş uygulamalarının değerinin 2021 sonunda 120 milyar dolara, 2027 yılına kadar ise 300 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Pandemiden bağımsız olarak, gıda dağıtım uygulamalarının büyümesi yavaşlayacak gibi görünmüyor.

Gıda dağıtımı da sunduğu ürünlerde çeşitliliğe gidiyor. Gopuff, Gorillas, Flink ve diğer "10 dakikada teslim" gibi gölge mağaza (dark store) market teslimatı hizmetleri gibi önemli servisler, son 18 ayda daha yaygın hale geldi. 2020'de kurulan Gorillas, operasyonlarını şu anda 55 şehirde ve dokuz ülkede sürdürüyor ve şirketin değeri şu anda 1 milyar dolar. Bu da onu Almanya'nın unicorn statüsüne ulaşan en hızlı girişimi yapıyor.

App Store, yeni kurulumların %73'ünün bu platformdan gelmesiyle ABD'de son aylarda görülen büyümenin büyük bir bölümüne kaynaklık etti. Avrupa'da ise Play Store, toplam indirmelerin %58'ine sahip olarak yeni kurulumların çoğunu oluşturdu. 2021'in ilk iki ayında, Avrupa'da yeme-içme uygulamalarında indirmeler 74 milyon seviyesindeydi ve 2020'deki toplam indirmelerin %82'sini oluşturuyordu. Bu sektördeki inanılmaz büyümeyi karantinalar başlattıysa da, kullanıcılar kesinlikle edindikleri yeni alışkanlıklardan vazgeçmediler.

Adjust verileri ayrıca, yeme-içme uygulamaları sektöründeki büyümenin yavaşlama göstermeden tutarlı bir yükseliş trendi içinde olduğunu gösteriyor. 2020'de küresel kurulumlar, 2019'a göre %19 artış gösterdi ve 2021'de şu ana kadar %20 arttı. Oturumlardaki büyüme daha da etkileyici: 2020'deki oturumlar 2019'a kıyasla %71 yükseldi ve 2021'de şimdiden %34 arttı.

Bu büyümeyi sağlayan ağlardan Google Ads, Facebook ve Apple Search Ads pastanın en büyük parçasını oluşturuyor, ancak Snap ve TikTok da listede ilk beş sırada yer alıyor ve arkasından AppLovin, Headway ve Digital Turbine geliyor. Harcamanızı çeşitlendirirken sosyal platformların dışına çıkmak istiyorsanız, son üç ağ en iyi seçenekler olarak göze çarpıyor.

Sosyal medyanın yeni büyüme faktörü: kısa formatlı videolar

TEMEL BULGU 5

Sosyal medyanın yeni büyüme faktörü: kısa formatlı videolar

Kısa formatlı videolar TikTok, Instagram Reels ve Snapchat Spotlight, YouTube Shorts gibi çok sayıda diğer oyuncunun sürekli bir gelişim içinde olan bu alana hakim olmasıyla, sosyal medya için yeni bir itici güç olarak ortaya çıktı. Kullanıcı tabanı genişledikçe ve kısa formatlı videoların izlenmesine harcanan toplam süre arttıkça, formatın gücü de büyük bir sosyal ticaret oyuncusuna dönüşecek kadar arttı. Özellikle ABD'ye bakıldığında TikTok açık ara lider konumunda yer alıyor. Ancak Instagram ve YouTube'un yanı sıra Triller ve Dubsmash gibi diğer bağımsız platformlar da pazarda yerlerini alıyorlar.

Dünya çapında 1 milyar aktif kullanıcıya sahip olan ve 3 milyar indirme sayısı
ile TikTok, kısa formatlı video alanına girmek isteyen pazarlamacıların asıl hedefi olarak yer alıyor. Diğer tüm sosyal medya platformları gibi TikTok da alışverişi genel kullanıcı deneyiminin bir parçası haline getirmek için aktif fırsatlar sunuyor. Kullanıcılar bu uygulamada günde ortalama 52 dakika geçiriyor ve son zamanlarda ABD ve Birleşik Krallık'ta ortalama izlenme süresi açısından YouTube'u geride bırakıyor. Bu alanda etkileşimleri artırmak için bir çok fırsat bulunuyor, ancak kullanıcıların ilgisini çekme rekabeti çok sert.

2020'nin Ekim ayında TikTok, Shopify ile bir entegrasyon içine girdi. Böylece TikTok for Business hesabına sahip Shopify mağazaları artık TikTok profillerine bir alışveriş sekmesi ekleyebiliyor, doğrudan ödeme aşamasına giden linkler ile mini vitrinler oluşturabiliyor ve ürün kataloglarını senkronize edebiliyorlar.

TikTok ayrıca 10 içerik üreticisini bir araya getiren bir etkinlik olan Walmart ile kullanıcıların canlı olarak alışveriş yapabildiği bir livestreaming testi gerçekleştirdi. Bu stream'i izleyen herhangi bir kullanıcı satın almak istediği bir ürün gördüğünde, bunu bir tıkla satın alabiliyordu.

5W Public Relations'ın en son yayınladığı tüketici kültürü raporuna göre Z kuşağındaki kullanıcıların %28'i, TikTok'ta kendilerine reklamı yapılan bir ürünü en az bir kez satın alıyor.

Benzer bir fonksiyona sahip olan Instagram Reels, içerik üreticilerinin Reels'ta öne çıkan ürünleri etiketlemesine olanak veriyor ve kullanıcıların "Ürünleri Görüntüle" düğmesi aracılığıyla ilgilendikleri ürünleri kaydetmelerini veya doğrudan satın almalarını sağlıyor.İnsanların %84'ü, bir markanın videosunu izlediklerinde bir ürün veya hizmet satın almaya ikna olduklarını söylerken, izleyiciler kısa videolar aracılığıyla iletilen mesajların %95'inin akıllarında kaldıklarını belirtiyorlar. Markaların %93'ü ise sosyal medyadaki videoları ile yeni kullanıcılar edindiklerini bildiriyor. Kısa formatlı videoların gücü, kullanıcı kazanımı (UA) stratejilerinde artık kendine olmazsa olmaz bir yer edinmiş durumda.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google Ads, TikTok, Snap, Apple Search Ads ve Facebook, tüm sektörlerde ve hem iOS hem de Android'deki sosyal medya sektörü sıralamalarında ilk sıralarda yer alıyor.