Báo cáo tương tác

Báo cáo hiệu suất dành cho doanh nghiệp hướng về dữ liệu

Khám phá dữ liệu

Hướng dẫn toàn diện về mạng quảng cáo, thị trường và phân khúc ứng dụng

Báo cáo Partner Benchmark của Adjust được thực hiện dựa trên dữ liệu trong nửa đầu năm 2021, sau khi phân tích 272 mạng quảng cáo với hơn 6 tỷ lượt cài đặt trả phí và 160 triệu lượt mở ứng dụng từ 5.460 ứng dụng. Báo cáo cung cấp các phân tích chuyên sâu về tốc độ tăng trưởng và xu hướng của lĩnh vực di động, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu thế của dữ liệu trong việc ra quyết định.

01

02

03

04

05

Phương pháp

6 tháng đầu năm

Tháng 1/2021 - Tháng 6/2021

272

Mạng quảng cáo được xem xét

~6 tỷ

Lượt cài đặt được đánh giá

không bao gồm lượt cài đặt tự nhiên

+5000

Ứng dụng được đo lường

~160 tỷ

Lượt mở ứng dụng

Đọc thêm về phương pháp